بایگانی ماهانه: آوریل 2018

پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد + پوگبا و مارسیال در لیست فروش مورینیو – تور ارمنستان

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى گفت: پروازهاى چارترى موضوعى است که به صنعت هوایى کشور آسیب مى زند و به جاى آنکه این درآمدها صرف توسعه ناوگان هوایى شــود، صرف دلال ها مى شود

ادامه نوشته »